System eSZOK

Elektroniczny obieg dokumentów ze skanowaniem w technologii OCR ze zdalnym Pulpitem Klienta.

efektywne Biuro Rachunkowe

Dowiedz się więcej
Umów bezpłatną prezentację

CZYM JEST System eSZOK?

eSZOK BR (elektroniczny System Zarządzania Obsługą Klienta Biur Rachunkowych) z modułem OCR /automatycznym rozpoznawaniem i uzupełnianiem informacji/ to rozwiązanie dedykowane dla nowoczesnych biur rachunkowych.


Faktury przesłane przez klientów za pośrednictwem Pulpitu Klienta lub zeskanowane bezpośrednio w biurze rachunkowym są przetwarzane przez moduł OCR. Z poziomu Kancelarii następuje automatyczny zapis faktury do rejestru VAT w Comarch ERP Optima, bez konieczności ręcznego importu plików. W ramach eSZOK można przetwarzać dowolną liczbę dokumentów bez ograniczeń limitami abonamentowymi.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

Zautomatyzowanie prostych, powtarzalnych czynności, podnosi efektywność pracy i pozwala zaoszczędzić czas.

BEZPIECZEŃSTWO

BIEŻĄCE AKTUALIZACJE

Bieżące aktualizacje pod kątem zmian legislacyjnych znacząco usprawniają procesy finansowo-księgowe.

ZGRANY DUET

Łatwa integracja z systemem Comarch ERP Optima

Lepsza organizacja obiegu dokumentów zmniejsza liczbę popełnianych błędów.

DOSTĘPNE MODUŁY

PULPIT KLIENTA

FUNKCJE, KTÓRE OTRZYMUJESZ:

 • Elektroniczne archiwum dokumentów i dodawanie plików [pdf, jpg, png, tiff] z fakturami sprzedaży/zakup
 • Dostęp do rozliczeń z biurem rachunkowym (faktury wystawione przez biuro rachunkowe w Comarch ERP Optima)
 • Możliwość przesyłania skanów wyciągów bankowych do biura rachunkowego w formacie *.pdf
 • Pulpit Klienta PLUS: Dodawanie załączników do dokumentów zakupu/sprzedaży (np. CMR, protokoły zdawczo-odbiorcze, umowy) oraz plików w formacie *.sta, *.mt940, *csv do wyciągów bankowych
 • Pulpit Klienta PLUS: Możliwość ograniczenia lub nadawania uprawnień użytkownikom do rejestrów VAT
 • Pulpit Klienta PLUS: Dodatkowa funkcja potwierdzenia dokumentu przez użytkownika. Użytkownik może wskazać, które dokumenty mają być przeniesione do biura rachunkowego.
 • Moduł do wystawiania faktur sprzedaży i korekty, proformy oraz faktur zaliczkowych. Wystawione faktury są przesyłane bezpośrednio na rejestr VAT w Comarch ERP Optima bez konieczności ręcznego importu
 • Możliwość drukowania faktur, wysyłania do kontrahentów wraz z linkiem do płatności online
 • Możliwość importu/eksportu danych słownikowych pliku MS Excel z Comarch ERP Optima (kontrahenci, towary)
 • Pulpit Klienta PLUS: Drukowanie faktur w języku obcym
 • Pulpit Klienta PLUS: Wprowadzanie tłumaczeń produktów na język obcy
 • Pulpit Klienta PLUS: Operacje seryjne dla faktur sprzedaży (zatwierdzanie, rozliczanie, drukowanie)
 • Pulpit Klienta PLUS: Możliwość wystawiania Faktur VAT Marża oraz Faktur Rolnik Ryczałtowy
 • Pulpit Klienta PLUS: Możliwość generowania własnych szablonów dokumentów – faktury sprzedaży i faktury proforma

Integracja z Comarch ERP Optima bez konieczności ręcznych importów plików

Moduł do wystawiania faktur

Płatności / Deklaracje / Zestawienia / Dane kadrowe

 • Podgląd płatności i zestawień klienta (dane pobierane z programu Comarch ERP Optima)
 • Podgląd i możliwość pobrania deklaracji klienta (dane pobierane z programu Comarch ERP Optima)
 • Podgląd informacji z danymi kadrowymi i limitami urlopowymi pracowników (dane pobierane z Comarch ERP Optima)
 • Pulpit Klienta PLUS: Deklaracje pracownicze przesyłane z Comarch ERP Optima z możliwością wysyłki bezpośrednio na maile pracowników
 • Pulpit Klienta PLUS: Rejestracja czasu pracy, możliwość wprowadzania obecności i nieobecności przez klienta oraz drukowanie list obecnosci, dane przesłane do Comarch ERP Optima
 • Pulpit Klienta PLUS: Umowy cywilnoprawne oraz rachunki do umów przesyłane z Comarch ERP Optima

Czat / Załączniki /Analizy / Ogłoszenia

 • Możliwość przeglądania ogłoszeń dodanych przez biuro rachunkowe
 • Możliwość przesyłania dodatkowych dokumentów jako załączniki między klientem, a biurem rachunkowym
 • Czat z biurem rachunkowym - możliwość tworzenia osobnych wątków lub przypisywania korespondencji do faktur
 • Dostęp do dodatkowych analiz (wiekowanie należności i zobowiązań, obroty według towarów, obroty według kontrahentów oraz sprzedaż w czasie, nieobecności pracowników, limity urlopowe)
 • Pulpit Klienta PLUS: Publikowanie ogłoszeń wybranym klientom z automatycznymi powiadomieniami e-mail/SMS
 • Pulpit Klienta PLUS: Analiza geomarketingowa generowana na podstawie faktur sprzedaży

Automatyczne powiadomienia e-mail (np. nowa deklaracja z Comarch ERP Optima)

 • Powiadomienia systemowe oraz e-mail/SMS dla klientów w przypadku otrzymania nowej deklaracji, nowego powiadomienia (wpisu) czat, nowej faktury wystawionej przez biuro rachunkowe, nowego ogłoszenia, otrzymania nowego załącznika np. listy płac, nowej odpowiedzi na wiadomość przypisaną do dokumentu, powiadomienia kadrowo-płacowe (np. kończąca się umowa, badania lekarskie, dodatkowe kwalifikacje)

Pulpit Klienta PLUS:

 • Możliwość zmiany kolorystyki interfejsu (tryb jasny/ciemny)
 • Zaawansowane ustawienia okna logowania
WYŚLIJ ZAPYTANIE

KANCELARIA

FUNKCJE, KTÓRE OTRZYMUJESZ:

 • Obieg dokumentów, katalogowanie i archiwizacja faktur
 • Przeszukiwanie, sortowanie i filtrowanie listy faktur
 • Łatwy dostęp do skanów oryginalnych faktur, również z poziomu Comarch ERP Optima
 • Ręczne lub automatyczne zapisywanie faktur do rejestru VAT w programie Comarch ERP Optima
 • Obsługa ewidencji dodatkowej
 • Łączenie dokumentów zeskanowanych do jednego lub wielu plików .pdf
 • Rozdzielanie pliku na wiele dokumentów .pdf
 • Ręczne powiązanie dokumentów (dodanie skanu do faktury zarejestrowanej wcześniej ręcznie w Comarch ERP Optima)
 • Możliwość dodania skanu wyciągu bankowego do raportu kasowo-bankowego (skan dostępny z poziomu Comarch ERP Optima)

Ręczne lub automatyczne dodawanie faktur do rejestru VAT w Comarch ERP Optima

Łączenie / dzielenie plików (obsługa faktur wielostronicowych)

Wydruki seryjne / Wyszukiwanie pełnotekstowe

 • Możliwość przeszukiwania po słowach kluczowych OCR – szybkie odnalezienie faktury po dowolnym słowie odczytanym przez OCR
 • Wydruk seryjny skanów faktur z opcją dodatkowych nadruków z Comarch ERP Optima
 • Możliwosć generowania dokumentacji wraz z dokumentami żródłowymi, zgodnej z typem prowadzonej księgowości - Książka podatkowa, Księgowość kontowa, Ewidencja ryczałtowa

Inne

 • Czat z modułem Pulpit Klienta – osobne wątki lub korespondencja dotycząca konkretnej faktury (dotyczy pełnego pakietu eSZOK z Pulpitem Klienta)
 • Obsługa i wysyłka załączników do Pulpitu Klienta (dotyczy pełnego pakietu eSZOK z Pulpitem Klienta)
 • Możliwość zmiany typu faktury (sprzedaż/zakup)
WYŚLIJ ZAPYTANIE
 • Przetwarzanie dokumentów w formacie *.pdf
 • Generowanie raportów kasowo-bankowych wraz z zapisami poszczególnych transakcji

Obsługa wyciągów bankowych

FUNKCJE, KTÓRE OTRZYMUJESZ:

 • Program dostosowany do sprzedaży stacjonarnej, jak i mobilnej
 • Przejrzysty widok, intuicyjna obsługa
 • Możliwość utworzenia wielu koszyków

OCR

Rozpoznawanie danych z FV zakup i sprzedaż / Ewidencja dodatkowa / FV wielostronicowe / FV walutowe / Wyciągów bankowych w formacie *.pdf

OCR jako usługa Windows

WYŚLIJ ZAPYTANIE

FUNKCJE, KTÓRE OTRZYMUJESZ:

 • Oddzielny moduł do zadaniowego systemu rozliczeń z klientem
 • Instalacja dla dowolnej ilości użytkowników
 • Tworzenie karty rozliczeń z klientem na podstawie podstawowych szablonów lub wzorów własnych
 • Ustalanie cennika usług dodatkowych

ROZLICZENIA KLIENTA BR

Zadaniowy system rozliczania klienta i pracownika

Fakturowanie cykliczne

Umowy z klientem

 • Wystawianie faktur cyklicznych dla klientów na podstawie danych pobieranych z Comarch ERP Optima (koszty, dekrety, pracownicy itp.).
 • Automatyczne uwzględnianie wykonanych usług dodatkowych z możliwością wygenerowania listy czynności zrealizowanych na rzecz Klienta

NOWOŚĆ

Analizy

 • Analiza pracy pracownika na podstawie realizowanych zadań
 • Generowanie zestawień w oparciu o wykonane usługi dodatkowe
WYŚLIJ ZAPYTANIE

CENNIK : PAKIETY

BASIC

4 000

Leasing od 129 zł / m-c

 • Kancelaria: 3 999 zł
 • OCR: 3999 zł 1 zł
WYŚLIJ ZAPYTANIE

7 999

STANDARD

Leasing od 259 zł / m-c

 • Kancelaria: 3 999 zł
 • OCR: 3999 zł 1 zł
 • Pulpit Klienta: 3 999 zł
WYŚLIJ ZAPYTANIE

PREMIUM

 • Kancelaria: 3 999 zł
 • OCR: 3999 zł 1 zł
 • Pulpit Klienta: 3 999 zł
 • Asysta na kolejny rok: 2399,40 zł 1 999 zł
 • Instalacja, konfiguracja, szkolenie: 1 000 zł 1 zł

9 999

Leasing od 319 zł / m-c

WYŚLIJ ZAPYTANIE

14 999

PREMIUM PLUS

Leasing od 515 zł / m-c

*Cena modułów poza pakietem:

20 196,40

WYŚLIJ ZAPYTANIE
 • Kancelaria: 3 999 zł
 • OCR: 3999 zł 1 zł
 • Pulpit Klienta PLUS: 7999 zł
 • Asysta na drugi rok: 3199,40 zł 2 999 zł
 • Instalacja, konfiguracja, szkolenie: 1 000 zł 1 zł

*Cena modułów poza pakietem:

15 396,40

1) Cena modułów poza pakietem:

11 997

2) Ceny nie zawierają kosztów instalacji, konfiguracji i szkolenia.

1) Cena modułów poza pakietem:

7 998

2) Ceny nie zawierają kosztów instalacji,

konfiguracji i szkolenia.

CENNIK : MODUŁY

PULPIT KLIENTA

3 999

PULPIT KLIENTA

PLUS

7 999

Dla Klientów posiadających Pulpit Klienta w wersji standard cena 4000 zł.

KANCELARIA

3 999

OCR

3 999

NOWOŚĆ

ROZLICZENIA KLIENTA BR

3 000

Przycisk
Przycisk
Przycisk
Przycisk
Przycisk
Przycisk
WYŚLIJ ZAPYTANIE

Podane ceny netto (w PLN) nie zawierają podatku VAT. Publikowane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu polskiego prawa. Opublikowane ceny obowiązują od 01.05.2021 r.

JAK SIĘ Z NAMI PRACUJE?

Sylwia Kotowska

deFACTO

"Zautomatyzowanie codziennych czynności z wykorzystaniem oprogramowania eSZOK zdecydowanie zmniejsza niebezpieczeństwo popełniania błędów i oszczędza czas."

Robert Kęsoń

airROXY

"Nasz wybór padł na oprogramowanie by CTI i jesteśmy zadowoleni z dokonanego wyboru."

BR GAMA

Maria Grabowska

"Oprogramowanie eSZOK by CTI jest dla nas zdecydowanym wsparciem, które możemy zarekomendować biurom rachunkowym stawiającym na profesjonalizm i nowoczesność."

Maria Grabowska

Jacek Hadała

HADAŁA

"Praca jest zautomatyzowana, przez co minimalizowane jest jest niebezpieczeństwo pojawienia się błędu podczas jej wykonywania".

Nasza praca sprawdza się i jest doceniana, co ma przełożenie na kolejne relacje biznesowe

- obecnie90% naszych nowych klientów przychodzi z polecenia osób, z którymi stale współpracujemy!

Skontaktuj się z nami

666 856 051

FABRYKA OPROGRAMOWANIA Sp. z o.o.

ul. Świętojańska 35; 44-100 Gliwice; NIP: 631-266-72-37

Kapitał zakładowy 100 000 zł. Sąd rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy; KRS 0000654936

tel: 32 335 35 35; e-mail: biuro@fabrykaoprogramowania.pl

DANE FIRMY

Dołącz do nas:

CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ

ul. Jałowcowa 35

44-100 Gliwice

NIP: 631-190-72-77

DANE PRODUCENTA